fylke20 prosent kontantstøtte40 prosent kontantstøtte
Landet100,0100,0
Østfold2,97,2
Akershus3,42,2
Oslo0,31,8
Hedmark7,37,2
Oppland13,55,8
Buskerud6,04,9
Vestfold1,32,2
Telemark9,64,5
Aust-Agder5,72,2
Vest-Agder10,15,8
Rogaland10,93,6
Hordaland4,29,4
Sogn og Fjordane3,41,8
Møre og Romsdal7,38,5
Nordland3,14,5
Troms0,57,2
Finnmark0,33,6
Trøndelag10,417,5