Bidragsmottakere. Kjønn og fylke. 30. juni 2010-2019. Menn og kvinner

Tallene inneholder også bidragsmottakere med uoppgitt kjønn, jfr. tabellen med aldersfordeling
 

Bidragsmottakere. Kjønn og fylke. 30. juni 2010-2019. Menn

 
 

Bidragsmottakere. Kjønn og fylke. 30. juni 2010-2019. Kvinner