Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Kjønn og alder. 30. juni 2010-2019. Antall

1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
 

Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Kjønn og alder. 30. juni 2010-2019. Prosent

1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far