Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke. 31. mars 1999-2008. Antall

Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
 

Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke. 31. mars 1999-2008. Prosent

Tabellen inkluderer også barn med ukjent far