Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke. 30. september 2008. Antall

I alt Under 6 år 6 - 10 år 11 - 17 år 18 år og over Uoppgitt 1)
I alt 136 549 19 465 36 143 78 387 1 098 1 456
Østfold 8 067 1 144 2 141 4 718 63 1
Akershus 11 322 1 343 2 997 6 858 123 1
Oslo 13 170 2 955 3 743 6 371 100 1
Hedmark 5 209 630 1 381 3 161 37 -
Oppland 4 245 541 1 163 2 524 17 -
Buskerud 6 287 832 1 691 3 721 42 1
Vestfold 6 694 938 1 666 4 033 57 -
Telemark 4 801 688 1 263 2 801 49 -
Aust-Agder 2 932 413 760 1 726 33 -
Vest-Agder 4 621 699 1 255 2 636 31 -
Rogaland 9 490 1 435 2 556 5 429 70 -
Hordaland 11 758 1 653 3 202 6 835 68 -
Sogn og Fjordane 2 192 297 578 1 297 19 1
Møre og Romsdal 6 221 906 1 742 3 521 52 -
Sør-Trøndelag 7 458 1 049 1 990 4 349 69 1
Nord-Trøndelag 3 897 562 1 067 2 242 26 -
Nordland 7 464 1 029 1 950 4 427 58 -
Troms 5 016 650 1 356 2 942 67 1
Finnmark 2 823 404 784 1 613 22 -
NAV utland 12 882 1 297 2 858 7 183 95 1 449
.
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
.
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far

Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke. 30. september 2008. Prosent

I alt Under 6 år 6 - 10 år 11 - 17 år 18 år og over Uoppgitt 1)
% % % % % %
I alt 100.0 14.3 26.5 57.4 0.8 1.1
Østfold 100.0 14.2 26.5 58.5 0.8 0.0
Akershus 100.0 11.9 26.5 60.6 1.1 0.0
Oslo 100.0 22.4 28.4 48.4 0.8 0.0
Hedmark 100.0 12.1 26.5 60.7 0.7 .
Oppland 100.0 12.7 27.4 59.5 0.4 .
Buskerud 100.0 13.2 26.9 59.2 0.7 0.0
Vestfold 100.0 14.0 24.9 60.2 0.9 .
Telemark 100.0 14.3 26.3 58.3 1.0 .
Aust-Agder 100.0 14.1 25.9 58.9 1.1 .
Vest-Agder 100.0 15.1 27.2 57.0 0.7 .
Rogaland 100.0 15.1 26.9 57.2 0.7 .
Hordaland 100.0 14.1 27.2 58.1 0.6 .
Sogn og Fjordane 100.0 13.5 26.4 59.2 0.9 0.0
Møre og Romsdal 100.0 14.6 28.0 56.6 0.8 .
Sør-Trøndelag 100.0 14.1 26.7 58.3 0.9 0.0
Nord-Trøndelag 100.0 14.4 27.4 57.5 0.7 .
Nordland 100.0 13.8 26.1 59.3 0.8 .
Troms 100.0 13.0 27.0 58.7 1.3 0.0
Finnmark 100.0 14.3 27.8 57.1 0.8 .
NAV utland 100.0 10.1 22.2 55.8 0.7 11.2
.
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
.
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far