Antall barn med kontantstøtte per 30. juni, etter antall timer i barnehage. 2000-2006.

Barn med delt utbetaling er ikke med i statistikken

Timer i barnehage 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
I alt 94833 94931 93250 87870 83104 80736 71210
0 timer 83373 83593 81832 76619 71735 69311 60401
1-8 timer 185 175 194 156 204 166 120
9-16 timer 857 820 851 743 763 750 576
17-23 timer 5452 5196 4814 4568 4398 4084 3839
24-32 timer 4966 5147 5559 5784 6004 6425 6274