Laveste antall kontantstøttemottakere i juni noensinne

utviklingen i antall kontantstøttemottakere per kvartal 2013-2021
Kilde: NAV