Tabell 1: Helt ledige ved utgangen av måneden. Antall og i prosent av arbeidsstyrken. Fordelt på utdanningsnivå, utdanningsfelt og kjønn.

 • Tabell 1a: Fordelt på utdanningsnivå. (pdf)
 • Tabell 1b: Fordelt på utdanningsfelt. Videregående skole. (pdf)
 • Tabell 1c: Fordelt på utdanningsfelt. Høyere utdanning 1-4 år. (pdf)
 • Tabell 1d: Fordelt på utdanningsfelt. Høyere utdanning over utover 4 år. (pdf)

Tabell 2: Helt ledige ved utgangen av måneden. Antall og i prosent av arbeidsstyrken. Fordelt på utdanningsnivå, utdanningsfelt og alder inntil 30 år og over 30 år.

 • Tabell 2a: Fordelt på utdanningsnivå. (pdf)  
 • Tabell 2b: Fordelt på utdanningsfelt. Videregående skole. (pdf)
 • Tabell 2c: Fordelt på utdanningsfelt. Høyere utdanning 1-4 år. (pdf)
 • Tabell 2d: Fordelt på utdanningsfelt. Høyere utdanning utover 4 år. (pdf)

Tabell 3: Helt ledige ved utgangen av måneden. Endring i absolutte tall og prosentvis fra november 2005. Fordelt på utdanningsnivå, alder og kjønn og utdanningsfelt.

 • Tabell 3a: Fordelt på utdanningsnivå og kjønn. (pdf)
 • Tabell 3b: Fordelt på utdanningsnivå og alder. (pdf)
 • Tabell 3c: Fordelt på utdanningsfelt. Videregående skole. (pdf)
 • Tabell 3d: Fordelt på utdanningsfelt. Høyere utdanning 1-4 år. (pdf)
 • Tabell 3e: Fordelt på utdanningsfelt. Høyere utdanning utover 4 år. (pdf)

Tabell 4: Antall helt ledige ved utgangen av måneden i prosent av arbeidsstyrken.

 • Tabell 4: Fordelt på utdanningsfelt og fylker. (pdf)