Status på arbeidsmarkedet______24 år og under25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overI alt
Antall i alt1921905794673612622 051
Kun arbeidstaker795516913110128563
Arbeidstakere med stønad 1)343692937959393
Arbeidssøker4951220160124121725
- helt ledige413817211584102552
- delvis ledige  2011201469
- arbeidssøkere på tiltak5122834205104
Nedsatt arbeidsevne101744393016156
Alderspensjon     3232
Annet 2)20315444276182
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.