Status på arbeidsmarkedet______0-6 måneder7-12 måneder13-24 måneder25-36 måneder37 måneder og overUkjentI alt
Antall i alt213214472731973242 051
Kun arbeidstaker105851291442476563
Arbeidstakere med stønad 1)2437871313480393
Arbeidssøker61651903533323725
- helt ledige46511552612415552
- delvis ledige9710335569
- arbeidssøkere på tiltak672559  104
Nedsatt arbeidsevne5 1429 103156
Alderspensjon   17 1132
Annet 2)18254957 31182
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.