Per 30. september 2020 var det 3,5 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år som mottok AAP. Andelen mottakere er uforandret fra samme tidspunkt i 2019. Sammenliknet med utgangen av 2. kvartal er antall mottakere økt med 1 800, tilsvarende 1,5 prosent. 

– Antall mottakere stiger jevnt gjennom store deler av 2020. Økningen bør sees i sammenheng med regelverksendringen om forlengelsene av stønadsperioden for AAP, som ble innført 12. mars på grunn av koronasituasjonen. På grunn av regelendringen forventer vi en svak vekst i perioden fremover, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Figur 1: Mottakere av AAP 18-66 år. Kvartal. Antall  

2020-3kv - antall mottakere.PNG

Kilde: NAV

Figur 2: Mottakere av AAP 18-66 år. Kvartal. Prosent av befolkning   

2020-3kv - andel mottakere.PNG

Kilde: NAV

Færre sluttet å motta AAP

I løpet av 2. kvartal 2020 var det rundt 12 500 personer som sluttet å motta AAP. Dette er en nedgang på nær 2 300 fra 1. kvartal, og mer enn 3 800 fra tilsvarende periode i 2019. Nedgangen skyldes i hovedsak at folk har fått forlenget ytelsen med inntil 6 måneder i forbindelse med tiltak for å møte koronapandemien. 

Antallet som startet å motta AAP i 3. kvartal var på totalt 12 200. Dette utgjør en reduksjon på rundt 1 400 fra 2. kvartal. Antallet som har startet med AAP i 2020 er høyere enn alle tilsvarende perioder, foruten 2010.

Størst økning blant dem med muskel- og skjelettlidelser

I 3. kvartal har det i de fleste hovedgrupper av diagnoser vært en økning i antall mottakere. Muskel- og skjelettlidelser er diagnosegruppen som har økt mest, med 830 nye mottakere. Det tilsvarer en økning på rundt 2,5 prosent. 

Tidligere har økningen vært høyest blant de med psykiske lidelser. Det bør sees i sammenheng med økningen i antall unge mottakere av AAP, der psykiske lidelser utgjør den klart største andelen. I 3. kvartal ser vi at antall mottakere har økt mest blant de eldre aldersgruppene, som i større grad er diagnostisert med muskel- og skjelettlidelser. 

Økt antall mottakere i nesten alle fylker

I løpet av 3. kvartal har det vært en økning i antall mottakere i nesten alle fylker. Veksten har vært lavest i Agder og i Troms og Finnmark, med henholdsvis 0,9 og 0,1 prosent, mens det i Nordland har vært en reduksjon på 0,8 prosent. Agder og Troms og Finnmark er samtidig fylkene med høyest andel mottakere. 

Vi ser en spesielt merkbar økning i Viken og Vestfold og Telemark, hvor antall mottakere har økt med rundt 2,3 prosent fra 2. kvartal. Tilsvarende ser vi en større økning i Trøndelag (1,7 %) og Vestland (1,8%).

Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor har Rogaland hatt den største økningen i antall mottakere (10,6 %), men i løpet av 3. kvartal har antallet bare økt 1,5 prosent. Blant de øvrige fylkene er det Viken, Vestfold og Telemark og Trøndelag som har den største økningen, med mellom 6 og 8,6 prosent økning. For de øvrige fylkene er økningen noe lavere eller holdes stabilt, mens det er en reduksjon i Troms og Finnmark og Nordland på 1,9 og 2,9 prosent.

For mer informasjon, kontakt pressevakten i NAV.

Les mer: