Ved utgangen av september 2020 mottok 357 200 personer i alderen 18-67 år uføretrygd. Det er en nedgang på 290 personer fra utgangen av juni.

– Både antallet og andelen personer som mottar uføretrygd har vokst jevnt i flere år, men de siste tre månedene har det vært en liten nedgang. Nedgangen er et resultat av midlertidige endringer i regelverket på arbeidsavklaringspenger som følge av koronapandemien og er trolig ikke et brudd i trenden med flere uføretrygdede, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Sammenlignet med samme tidspunkt i 2019 har likevel antallet og andelen som mottar uføretrygd økt med henholdsvis 8 400 personer og 0,2 prosentpoeng. 

Figur 1. Andel uføretrygdede 18-67 år. 1997-2020.

2020-3kv-andelen_uføre.PNG

Kilde: NAV.  

Figur 2. Antall mottakere av uføretrygd 18-67 år. 1997-2020.

2020-3kv-antall_uføre.PNG

Kilde: NAV. 

Lavere tilgang fra AAP i løpet av 3. kvartal

De fleste som får innvilget uføretrygd har vært gjennom et lengre avklaringsløp før NAV kommer frem til at vilkårene for uføretrygd er oppfylt. I løpet av 3. kvartal 2020 var andelen av de nye uføretrygdede som kom fra arbeidsavklaringspenger (AAP) på 68,0 prosent. Dette er kraftig ned i forhold til 2. kvartal. 

Fortsatt høy uføreandel blant de yngste 

I løpet av det siste kvartalet var uføreandelen stabil for de mellom 18 til 49 år. For de over 50 år gikk andelen ned og ettersom det er flere eldre enn yngre uføretrygdede, gikk uføreandelen i alt ned siste kvartal.

Ved utgangen av september mottok 20 800 personer i alderen 18-29 år uføretrygd. Det utgjør en andel på 2,5 prosent av befolkningen i samme aldersgruppe. Andelen er den samme som ved utgangen av forrige kvartal, men den har økt med 0,2 prosentpoeng det siste året. Årsaken til veksten i denne aldersgruppen over tid er at flere uføretrygdes blant 18-19-åringer, men som andel av befolkningen i samme aldersgruppe var det 25-29-åringene som økte mest det siste året. 

Veksten i andelen unge uføretrygdede skyldes en kombinasjon av endringer i regelverk, helse og demografi siden begynnelsen av 1990-tallet.

– Veksten blant unge uføre er en utvikling vi i NAV følger nøye med på. For å snu utviklingen, må innsatsen økes tidlig i helseforløpet. 77,3 prosent av de nye uføretrygdede i alderen 25-29 år har mottatt arbeidsavklaringspenger i perioden før, sier Holte.

For mer informasjon, kontakt pressevakten i NAV.