Svak nedgang i uføreandelen i 3. kvartal

2020-3kv-andelen_uføre.PNG
2020-3kv-antall_uføre.PNG

Fakta