Arbeidet med å forebygge og redusere barnefattigdom samt å bidra til bedre oppvekstvilkår for utsatte barn og unge handler om å gi den enkelte muligheter til å utvikle seg og delta  i samfunnet.

Les mer om: