Arkiv - Hjelpestønad per 31. desember 2010-2019

Hjelpestønad_Utviklingen i satser_201912.png