Viktig med åpne og demokratiske prosesser når forvaltningen tar i bruk kunstig intelligens og maskinlæring

Publisert 15. juni 2022