Stor oppslutning om forsterket ungdomsinnsats i NAV-kontorene