Satsingen mot vold og trusler i NAV har vært vellykket