De siste årene har det vært en systematisk satsing på sikkerhetsarbeid i NAV. Sikkerhetstiltak er i stor grad gjennomført rundt omkring på NAV-kontorene, og tilbakemeldingen fra de ansatte er positiv. Selv om de fleste NAV-ansatte føler seg trygge på jobb, har det vært nødvendig med økt oppmerksomhet på sikkerhetsarbeidet, og å evaluere arbeidet med det. Gjennom case, intervju og dokumentgjennomgang har forskerne ved NTNU tatt for seg hvordan det jobbes med tiltak mot vold og trusler i NAV, og kommet med en rekke anbefalinger.

- Hovedresultatet i denne undersøkelsen er at NAV har lyktes godt med å ivareta sine medarbeidere, og at organisasjonen har gjennomført denne satsingen på sikkerhet på en meget god måte, sier prosjektleder Kurt Elvegård.

Både fysiske og organisatoriske tiltak nødvendig

For prosjektet var det nyttig å bruke casekontor fordi de ønsket å se på utfordringer og løsninger i NAV. Prosjektet skiller mellom fysiske og organisatoriske tiltak.

Fysiske tiltak vil si konkrete, håndfaste tiltak, som sikker sone, egen personalinngang, oversiktlig mottak, alarmer, at løse gjenstander er fjernet og møbler satt fast. Organisatoriske tiltak er f.eks. rutiner, sjekklister, rutiner for sikkerhetsøvelser og kursing.

Det er stor variasjon fra kontor til kontor på hvordan man fokuserer på sikkerhet, vold og trusler, men et overveldende flertall av NAV-ansatte som er intervjuet i forbindelse med undersøkelsen, mener tiltakene samlet sett er bra eller svært bra.

Samtidig er forskeren opptatt av at NAV må opprettholde trykket. Flere av de spurte i undersøkelsen, oppgir at sikkerhetsarbeidet i mindre grad har vært i fokus i senere tid.

- Utfordringen fremover blir å fortsette det gode sikkerhetsarbeidet. Det er viktig å finne den gode balansen mellom behovet til de ansatte og behovet til brukerne, sier Elvegård.

NAV fortsetter det systematiske sikkerhetsarbeidet

Forskerne kommer med en rekke anbefalinger til tiltak som kan gjøre NAVs håndtering av vold og trusler enda bedre. For eksempel kursing i kommunikasjon og konfliktdemping, og at håndtering av akutte situasjoner bør avklares.

I NAV blir rapporten mottatt med interesse.

- Vi kommer til å bruke denne rapporten i det systematiske sikkerhetsarbeidet i NAV, og vi jobber allerede med å ta inn flere av anbefalingene, sier Lotte Ekornes, fagansvarlig for HMS-arbeidet i den statlige delen av NAV.

Les sammendraget eller hele rapporten.