Bedring av kognitiv funksjon øker sjansen for retur til arbeid

Fakta