Den økte arbeidsledigheten rammer bredt, men skjevt