I ukene etter at koronakrisen traff Norge, er flere enn 270 000 personer kastet ut i ledighet. De aller fleste er permitterte. En forskergruppe med deltagere fra Frischsenteret, Statistisk sentralbyrå og NAV ønsket å se nærmere på hvem som ble rammet av permitteringer, og hvordan sammensetningen i gruppen av ledige utviklet seg i løpet av krisens første uker. For å belyse dette, har de analysert oppdaterte registerdata med informasjon fra de 217 000 nye søknadene om dagpenger som kom inn i perioden 1.-22. mars. -    Vi finner at arbeidsledigheten nå rammer bredt, men at det likevel er en klar overrepresentasjon av personer med lav inntekt, lav utdanning, og begrensede økonomiske ressurser, sier forsker Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret i en kommentar til rapporten fra prosjektet, som offentliggjøres i dag.  Du finner analysen "Hvem tar støyten? Arbeidsmarkedet under Korona-krisen" her.

Vil følge utviklingen i arbeidslivet fremover

Den første bølgen av permitteringer og oppsigelser rammet først og fremst små bedrifter og ikke-samfunnskritiske jobber som innebærer fysisk kontakt med andre. Men analysene viser at etter hvert som krisen forplanter seg gjennom økonomien, rammes flere og flere ulike typer bedrifter og yrker av permitteringer. Forskergruppen ønsker å gjenta analysene når flere data blir tilgjengelige, for å kunne følge med på utviklingen over tid og bidra til kunnskap som gjør det mulig å iverksette treffsikre tiltak i NAV og resten av samfunnet.