Lansering av NAVs omverdensanalyse 25. april

NAVs omverdensanalyse 2023-2035 lanseres tirsdag 25. april
NAVs omverdensanalyse 2023-2035