Strengere straff har ikke ført til at færre blir sanksjonert