Økning av sosialhjelpsmottakere mot slutten av fjoråret

Sosialhjelp 2022 figur1.jpg
Sosialhjelp 2022 figur 7.jpg