Ny undersøkelse: Tilfredsheten med NAV er stabil – men flere sliter med dårlig helse og økonomi