NAVs omverdensanalyse 2021: Koronapandemien kan framskynde omstillingen i arbeidslivet

Publisert 29. januar 2021