Flere eldre i arbeid gir gevinst på 40 mrd. per år

Forventet yrkesaktivitet