18 prosent økning i søknader om sosialhjelp, viser ny undersøkelse

Publisert 16. desember 2022Oppdatert 19. desember 2022

Antall søknader om økonomisk sosialhjelp i oktober 2021 og oktober 2022. Endring i antall søknader. N=131. Etter folketall. Prosent
Antall søknader om økonomisk sosialhjelp i oktober 2021 og oktober 2022. Endring i antall søknader. N=131. Etter folketall. Prosent