Søketips

  • Prøv et snevrere begrep.
  • Ved å søke på flere ord samtidig, får du kun treff på sider som inneholder ett eller flere av disse ordene.
  • Du kan sortere etter dato ved å klikke på "Dato". Da får du "sist endret" øverst på trefflisten.
  • Avgrens søket ved hjelp av filtreringsboksen.
  • Prøv et mer generelt begrep eller synonym for å få flere treff.
  • Hvis du skriver flere ord legges det automatisk til OG mellom ordene. Søk på psykiske helseproblemer gir for eksempel bare treff på innhold som har begge ordene. Hvis du får få treff, kan du derfor prøve å søke med bare ett begrep, for eksempel psykiske.