Søketips

Søkeresultatene viser treff på informasjon om stønader og tjenester fra NAV. Ønsker du søkeresultater fra andre områder, må du huke av i filtreringsboksen.

For å finne hvilket NAV-kontor du tilhører, anbefaler vi at du logger inn. Mangler du elektronisk ID, eller skal finne et NAV-kontor på vegne av noen andre? Da kan du søke opp NAV-kontor

Søketips som gir deg de mest relevante treffene

Hvis du får for mange treff:

  • Prøv et snevrere begrep.
  • Bruk anførselstegn, " ", for å søke etter en frase, for eksempel "Utbetaling av dagpenger". Det gir treff bare på sider der disse ordene står i samme rekkefølge.
  • Ved å søke på flere ord samtidig, får du kun treff på sider som inneholder ett eller flere av disse ordene.
  • Du kan sortere etter dato ved å klikke på "Dato". Da får du "sist endret" øverst på trefflisten.
  • Avgrens søket ved hjelp av filtreringsboksen.

Hvis du får ingen eller få treff:

  • Prøv et mer generelt begrep eller synonym for å få flere treff.
  • Bruk stjerne, *, for å søke på første delen av et begrep når du ønsker å se flere begreper som starter likt Søk på arbeid* gir for eksempel treff både på arbeidsavklaringspenger og arbeidsledig.
  • Hvis du skriver flere ord legges det automatisk til OG mellom ordene. Søk på psykiske helseproblemer gir for eksempel bare treff på innhold som har begge ordene. Hvis du får få treff, kan du derfor prøve å søke med bare ett begrep, for eksempel psykiske.

Ikke skriv inn sensitive opplysninger i søket. Du må logge inn hvis du ønsker å se personopplysninger om deg selv.