Arbeidsgiver kan logge seg inn på Min side – arbeidsgiver, NAVs portal for arbeidsgivere. For å kunne bruke løsningen må arbeidsgiveren være registrert i Aa-registeret. Innlogging og identifisering skjer via ID-porten.

Tilgang krever at representanten for virksomheten har gyldig rolle i Altinn. De ulike tjenestene på Min side – arbeidsgiver krever bestemte roller. Det er virksomheten selv som delegerer roller til egne ansatte. Personen som logger seg inn vil bare se de tjenestene som rollen tillater. Se oversikt over hvilke roller de ulike tjenestene krever.

NAVs rekrutteringstjenester

Bare du som er arbeidsgiver kan bruke NAVs rekrutteringstjenester.

Privatpersoner kan ikke bruke tjenestene, heller ikke privatpersoner som er oppdragsgivere uten å være arbeidsgivere.Bedriften må være registrert i Aa-registeret på virksomhetsnivå. Virksomhetsnivå vil si en operativ enhet som kan ansette og lønne personer.

Du logger inn med ID-porten. Systemet vil sjekke dine rettigheter i Altinn. For at du eller en kollega skal kunne benytte NAVs nye rekrutteringstjeneste på vegne av virksomheten, må dere ha rettigheten «Rekruttering» på virksomhetsnivå.

Arbeidsgiveren kan delegere tilgang til deg via Altinn, hvis du ikke har den allerede. Har du en av Altinn-rollene «Lønn og personalmedarbeider» eller «Utfyller/innsender» på virksomhetsnivå, vil du automatisk ha rettigheten «Rekruttering» på vegne av bedriften.