Stillingen vil da normalt bli fjernet fra nav.no innen 5 minutter. Hvis stillingen ikke blir fjernet skyldes det en teknisk feil. Løsningen er å sende en mail til stilling@nav.no og be om å få fjernet stillingen. Henvis til stillingsnummer.

Du kan også ringe NAV Arbeidsgivertelefon 55 55 33 36, tast 1 og deretter 3.