NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken - kontorinformasjon