Besøksadresse

Brøttemsvegen 108, 7072 HEIMDAL

Epost

nav.hot.trondelag@nav.no

Telefon

40 70 28 16

Åpningstider telefon: 09.00-13.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Åpningstider besøkende: 09.00-14.30

Postadresse

Postboks 2976 Torgarden , 7438 TRONDHEIM

Kontornummer

4716