Besøksadresse

Koppholen 16, 4313 SANDNES

Telefon

40 70 28 11

Åpningstider telefon: 09.00-11.00 og 12.00-14.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Åpningstider besøkende: 09.00-14.30

Postadresse

Postboks 2024 Lura Post i butikk , 4394 SANDNES

Kontornummer

4711