NAV Hjelpemiddelsentral Oslo - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kabelgata, 0580 OSLO

Epost

nav.hot.oslo@nav.no

Telefon

40 70 28 03

Åpningstider telefon: 09.00-15.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Åpningstider besøkende
Kabelgata 2: 08.00-15.00
Kabelgata 1: 09.00-15.00

Bor du i Oslo og har behov for å melde inn en reparasjon, kontakt Hjelpemiddelteknisk enhet (Oslo kommune) på telefon 23 43 92 00.

Teknisk ordrekontor
• Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00
• Telefon: 400 02 046
• Besøksadresse: Kabelgata 1, 0580 Oslo
• Postadresse: Postboks 324 Alnabru, 0614 Oslo
• E-post: nav.hot.oslo.teknisk.ordrekontor@nav.no

Vakttelefon for akuttreparasjon
• Åpent mandag-fredag kl 15.00-24.00, helger og høytidsdager kl 08.00-24.00.
• Telefon: 452 16 220

Tolketjenesten i Oslo

Bildetolktjenesten

Bilsenter Østlandet

Utprøvingssenteret
• Åpent mandag-fredag kl 10.00-14.30. Stengt inntil videre på grunn av Korona.
• Besøksadresse: Kabelgata 2, Økern

Bytte av hjelpemidler
• Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00 Kabelgata 1, Økern

Retur av hjelpemidler
• Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00 Kabelgata 1, Økern

Servicesenteret: 407 02 803
Teknisk ordrekontor: 400 02 046
Tolketjenesten: 400 02 047
Bilsenter Østlandet: 400 02 048

Oslo kommunes hjelpemiddeltelefon
21 80 21 80

Postadresse

Postboks 324 Alnabru, 0614 OSLO

Kontornummer

4703