NAV Hjelpemiddelsentral Oslo - kontorinformasjon

E-postadresse: nav.hot.oslo@nav.no

Bor du i Oslo og har behov for å melde inn en reparasjon, kontakt Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune på telefon 23 43 92 00

Teknisk ordrekontor
Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00
Telefon: 40 00 20 46
Besøksadresse: Kabelgata 1
E-post: nav.hot.oslo.teknisk.ordrekontor@nav.no

Vakttelefon for akuttreparasjon
Åpent mandag-fredag kl 15.00-24.00, helger og høytidsdager kl 08.00-24.00.
Telefon: 45 21 62 20

Tolketjenesten i Oslo

Bilsenter Østlandet

Utprøvingssenteret
Åpent mandag-fredag kl. 10.00-14.30
Besøksadresse: Kabelgata 2

Bytte av hjelpemidler
Åpent mandag-fredag kl 10.00-14.00
Besøksadresse: Kabelgata 1

Retur av hjelpemidler
Åpent mandag-fredag kl 09.00-15.00
Besøksadresse: Kabelgata 1

Oslo kommunes hjelpemiddeltelefon: 21 80 21 80

Lokal informasjon for NAV Hjelpemiddelsentral Oslo