NAV Hjelpemiddelsentral Nordland - kontorinformasjon

Besøksadresse

Haakon Vii gate 98, 8004 BODØ

Epost

nav.hot.nordland@nav.no

Telefon

40 70 28 18

Åpningstider telefon: 09.00-14.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Åpningstider besøkende: 09.00-14.30

Postadresse

Postboks 374, 8001 BODØ

Kontornummer

4718