Besøksadresse

Langrabben 4, 6013 ÅLESUND

Epost

nav.hot.more.og.romsdal@nav.no

Telefon

40 70 28 15

Telefontid kl.09.00 – kl.14.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Langrabben 4 , 6013 ÅLESUND

Kontornummer

4715