Webinar

Webinar er nettbaserte kurs, opne for alle. Du deltek via datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.

Webinar

NAV tilbyr mange ulike webinar til leiarar, tillitsvalde, verneombod og tilsette. Ulike tema for webinara er arbeidsmiljø, førebyggje og redusere sjukefråvær, rekruttere og inkludere og senior og livsfasearbeid.