Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger øker

KOmmuner_AAP.png
Figur 1: Andel AAP-mottakere i kommunene i Vestfold og Telemark