På landsbasis var sykefraværet 4,3 prosent i samme periode. Det er en økning på 2,0 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. 

- For NAV er det derfor viktig å jobbe med oppfølgingen av sykemeldte for å redusere sykefraværet. For å få til dette, jobbes det etter en metodikk som kalles Tett på. Tett på er basert på forskning og erfaringer fra andre regioner, og viser at tidlig og tett oppfølging og forebyggende jobbing med arbeidsmiljø gir gode resultater. Tett på har vært i bruk i noen Vestfold kommuner siden 2017, og er i oppstartsfasen mot flere virksomheter og kommuner  i Vestfold og Telemark, sier avdelingsdirektør ved NAV Arbeid og Helse i Vestfold og Telemark Lars Erik Bakke.

Det er stor variasjon i sykefraværet mellom kommunene i fylket. Høyest sykefravær var det i Svelvik med 5,8 prosent, fulgt av Sauherad med 5,2 prosent og Skien med 5,1 prosent. Lavest sykefravær var det i Hjartdal, med 2,6 prosent. Hjartdal er også den kommunen i fylket med størst reduksjon i sykefraværsprosent, sammenlignet med 3 kvartal 2018. 

Kort om helserelaterte ytelser:

Sykepenger kan en motta for inntil 52 uker.

Arbeidsavklaringspenger (AAP). Innført i 2010. Kan gis dersom arbeidsevnen til en person er redusert med minst 50 prosent. Hjelpen fra NAV kan bestå av arbeidsrettede tiltak, ytelser under medisinsk behandling eller annen oppfølgning fra NAV.  

Uføretrygd gis til personer som har fått inntektsevnen varig nedsatt pga. sykdom, skade eller lyte. Ytelsen er ikke tidsbegrenset.