Stor mangel på sykepleiere og fagarbeidere i Vestfold og Telemark

Topp ti mangelyrker.png
Figuren viser de ti yrkene med størst mangel på arbeidskraft i Vestfold og Telemark