I Vestfold er det 1 502 personer som er delvis ledige og 554 arbeidssøkere på tiltak. Dette utgjør henholdsvis 1,2 prosent og 0,4 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang i begge grupper sammenlignet med samme periode i fjor. 

-    Det som er positivt er at ledigheten går ned i alle aldersgrupper, men dette gjelder ikke i gruppen under 19 år. Der stiger ledigheten sammenlignet med desember 2018. Lav utdanning øker sannsynligheten for å leve i utenforskap, derfor er dette er en gruppe NAV, sammen med andre samfunnsaktører, fortsatt må prioritere. Spesielt gode veivalg inn mot yrkesvalg og gjennomføring av skole, utdanning eller kvalifisering, blir satsinger fremover i det nye fylket sier direktør Terje Tønnessen i NAV Vestfold og Telemark.