I tillegg til de helt ledige, er det 1048 personer som er delvis ledige. Dette tilsvarer 1,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er en flere kvinner enn menn som er delvis ledig. Dette henger sammen med hvilke yrker det tradisjonelt jobber flest kvinner i. 

676 arbeidssøkere er på tiltak. Dette tilsvarer 0,8 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med desember 2018 er dette en økning på 43 prosent. 

-    Antall arbeidssøkere på kvalifiserende tiltak er positivt høyt i Telemark, andelen er høyere enn landsgjennomsnittet. NAV ønsker å prioritere tiltak som kan gi formell utdanning og øke ytterligere sannsynligheten for å komme inn i, eller tilbake til varig arbeid. Det kan være ulike former for kvalifisering for den enkelte, men tiltak som inneholder fagutdanning og/eller høyere utdanning, er virkemidler som er avgjørende og øker mulighetene for den enkelte som står utenfor arbeidsmarkedet, sier direktør Terje Tønnessen i NAV Vestfold og Telemark.

Det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder utviklingen i ledighet. Selv om ledigheten går ned i Telemark, sammenlignet med desember 2018, er det flere kommuner der ledigheten øker.