Økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger