Den siste måneden er det registrert cirka 1000 nye arbeidssøkere i fylket. Samtidig er det stadig flere som kommer tilbake i jobb etter koronakrisen. Mens det nå er registrert 10 000 helt arbeidsledige, var antallet i begynnelsen av april 22 000.

Hva skjer med de som jobber deltid?

I tillegg til de helt arbeidsledige har over 9 000 av de som er registrert som arbeidssøkere hos NAV, deltidsjobb. I mai var det flere enn 11 000 som jobbet deltid i fylket, så antallet har gått noe ned. 

– Det blir spennende og avgjørende for ledigheten, å se på utviklingen for de som jobber deltid fremover. Håpet er at flest mulig av disse vil komme tilbake i full jobb. Usikkerheten ligger i hvilke og hvor mange bedrifter som vil avvikles, eller som må omstille og eventuelt redusere antall ansatte, sier Terje Tønnessen, direktør ved NAV Vestfold og Telemark.

Flest unge gutter er arbeidsledige

Det er flest arbeidsledige er mellom 30 og 39 år. 2 500 av de helt arbeidsledige er i denne aldersgruppen. Størst andel arbeidsledighet finner vi hos gutter i alderen 20 til 24 år hvor 9,3 prosent av arbeidsstyrken er arbeidsledige.

Butikk og salg hardest rammet

1 400 av de helt arbeidsledige kommer fra butikk og salgsbransjen. Innen reiseliv og transportbransjen er 1 300 arbeidsledige. Også i service- og industriyrker er ledigheten høy. Færre permitterte

Det er også nedgang i antall permitteringer. Nå er 3 200 av de helt arbeidsledige, permitterte. Dette er en nedgang på 2 600 siste måneden. I tillegg er 6 100 av de delvis ledige, permitterte. Dette er 2 700 færre enn forrige måned.

Oppfordrer til utdanning

Det er vedtatt en ny midlertidig ordning for rett til dagpenger i kombinasjon med utdanning eller opplæring. 

– Med en riktig utdanning er mulighetene for å komme i jobb mye større. Jeg oppfordrer derfor permitterte og andre arbeidssøkere til å sjekke muligheter for å øke kompetansen sin. Investering i økt kompetanse vil lønne seg fremover, avslutter Tønnessen.

Statistikk og tall