Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter

Figur_ledighet, alder juni 2021.png
Figur 1: Helt arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken i Vestfold og Telemark, alder og kjønn
Helt arbeidsledige i kommunene
Helt arbeidsledige i kommunene i Vestfold og Telemark, juni 2021