Nedgang i sykefraværet

Figur1_sykefraværPM.png
Figur1: Sykefraværstilfellene i Vestfold og Telemark fordelt på diagnoser og kjønn. 1. kvartal 2021
Figur2_sykefraværPM.png
Figur 2: Sykefravær i kommunene i Vestfold og Telemark. 1.kvartal 2021