Utviklingen i ledigheten har så langt i år har vært positiv i Vestfold. Antall helt ledig som andel av arbeidsstyrken har gått ned siden januar, med en liten økning gjennom sommermånedene. Nedgangen siden september i fjor er fem prosent.

- Det er positivt at ledigheten i fylket går ned, men det er bekymringsverdig at det samtidig er en økning i antallet personer som går ledig over lengere tid, særlig for menn. I et marked som trenger kvalifisert arbeidskraft, må arbeidslivet ytterligere se på muligheter for å inkludere personer som står utenfor, sier direktør Terje Tønnessen i NAV Vestfold og Telemark.

Det har vært en økning i antall ledige med ingen eller uoppgitt yrkesbakgrunn, og en liten økning i antallet med bakgrunn innen undervisning eller butikk- og salgsarbeid. Ellers har det vært en nedgang i alle yrkesgrupper. Når det gjelder varighet så har det vært en økning i gruppen som er ledig 4-12 uker, ellers nedgang i alle andre grupper. For menn er det i tillegg en økning i gruppen som er ledig i 26 – 51 uker.

Det har vært en nedgang i ledigheten for alle aldersgrupper bortsett fra de under 25 år, hvor det har vært en liten økning. Totalt er 1063 personer under 30 år helt ledige.

Høyeste og laveste ledighetHorten er den kommunen i Vestfold som har høyest ledighet med 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Deretter kommer Tønsberg med 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Lavest ledighet er det i Larvik, med 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

Totalt er det 436 personer på tiltak i september 2019. Dette er en nedgang på 154 personer, tilsvarende 26 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.I løpet av september ble det registrert 1161 nye ledige stillinger på nav.no. Det er registrert flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg og butikk- og salgsarbeid.