Mens ledigheten går litt ned på landsbasis, går den opp i Vestfold og Telemark. Det er kun Østfold som har høyere ledighet i landet.

Størst økning for kvinnerLedigheten for kvinner økte med fem prosent på landsbasis, samtidig som ledigheten gikk tilsvarende ned for menn. I Vestfold økte ledigheten for kvinner med 13 prosent, og to prosent for menn. I Telemark økte ledigheten med 14 prosent for kvinner, og seks prosent for menn.

– Tendensen har NAV sett over tid. Yrker der det er flest kvinnelige ansatte, er mest utsatt, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Utfordring for unge og innvandrere2052 unge under 30 år i Vestfold og Telemark er registrert som ledige. Det er en økning på 18 prosent. Ledigheten blant innvandrere er også økende.– Dette gir grunn til bekymring, og viser hvor viktig det er å intensivere innsatsen for disse utsatte gruppene. Nå må vi få mer kunnskap om hvorfor denne utviklingen finner sted i Vestfold og Telemark, og finne de rette mottiltakene. Dette må gjøres i samarbeid med næringslivet, utdannings- og helsesektoren og politikerne, sier Tønnessen.

Langtidsledigheten økerVed utgangen av januar 2019 var det 1651 langtidsledige i Vestfold og Telemark. Det er en økning på 11 prosent i forhold til fjoråret, men prosentandelen er relativt stabil.