Ledigheten går opp med seks prosent i Telemark, målt i forhold til samme periode i fjor. Skien har den høyeste ledigheten med tre prosent av arbeidsstyrken, mens Fyresdal har den laveste ledigheten med 0,6 prosent. Noe av ledighetsøkningen skyldes lavere antall på arbeidsmarkedstiltak i fylket.

- NAV noterer at økningen i ledigheten er på 15 prosent for kvinner, mens den er uendret for menn. Det er ledige under 30 år som sliter mest med å komme inn på arbeidsmarkedet, noe som viser viktigheten av å satse på målrettede tiltak mot denne gruppen. Det kan være kvalifisering til arbeid eller hjelp til å komme seg tilbake på skolebenken, sier avdelingsdirektør i NAV Vestfold og Telemark Tone Størseth.

Færre på tiltak

Det var ved utgangen av mai 479 arbeidssøkere på tiltak i Telemark, som er 10 prosent færre sammenliknet med fjoråret. Antall permitterte viser en nedgang på 39 prosent.

- Noe av ledighetsøkningen i Telemark skyldes at det er færre på tiltak. Det er også en kraftig nedgang i antall personer som er helt eller delvis permitterte. Dette gir grunn til optimisme, sier Størseth.