Ledigheten går opp med sju prosent i Telemark, målt i forhold til samme periode i fjor. Skien har den høyeste ledigheten med 3,1 prosent av arbeidsstyrken, mens Fyresdal og Vinje har den laveste ledigheten med 0,8 prosent.

- Den største økningen er i Skien med 136 personer. Noe av årsaken er en økning av unge ledige. Det ser ut til av man nå fanger opp flere unge som tidligere har stått uten et tilbud om skole eller arbeid. Kommuner som Bamble, Kragerø og Notodden har hatt en nedgang i ledigheten, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Øker mest blant unge kvinner

Av en økning på totalt 133 personer ledige i Telemark er 108 kvinner og 25 menn, og den største økningen er for gruppen under 30 år.

- NAV ser at ledigheten har økt innen helse, pleie og omsorg samt i butikk og salgsarbeid. Dette er yrker der det er flest kvinnelige ansatte, sier Tønnessen.