Ledigheten fortsetter å øke i Telemark

2 412 personer er registrert arbeidsledige i Telemark ved utgangen av mars 2019.

Mens ledigheten fortsetter å gå ned på landsbasis, går den opp med tre prosent i Telemark. Skien og Notodden har den høyeste ledigheten med 3,5 prosent av arbeidsstyrken, mens Tokke har den laveste ledigheten med 1,2 prosent. Ledighetsøkningen skyldes først og fremst lavere antall på arbeidsmarkedstiltak i fylket.

– Det er store variasjoner i arbeidsledigheten blant kommunene i Telemark, men når Skien har en økning på 14 prosent gir det store utslag totalt. På den annen side gikk ledigheten i Porsgrunn og i Bamble ned. Det er svært positivt at antallet utlyste stillinger økte med hele 30 prosent i mars. Det betyr at flere arbeidsgivere leter etter ansatte, noe som kan gi grunn til fortsatt optimisme i fylket. At arbeidssøkerne har den rette kompetansen som etterspørres, er avgjørende for at vi skal ha et velfungerende arbeidsmarked, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Terje Tønnessen.

Øker for unge

815 unge under 30 år i Telemark er registrert som ledige i mars. Det er en økning på 10 prosent i forhold til samme periode i fjor. Fem prosent av de unge i aldergruppen 20 til 24 år er ledige.

Færre permitterte

139 personer var registrert som helt eller delvis permitterte ved utgangen av mars. Det er en nedgang på 21 prosent sammenliknet med fjoråret.

Fakta

Nøkkeltall:
Ledighet mars 2019

• Antall arbeidsledige i Telemark: 2 412
• Ledighet i Telemark: 2,8 prosent
• Ledighet på landsbasis: 2,4 prosent
• Andel langtidsledige i Telemark: 26 prosent
• Utlyste stillinger i Telemark siste måned: 1092